Iconly/Bulk/Close Square بستن

کالاها

دسته بندی ها

کالاها

دسته بندی ها

کالاها

دسته بندی ها

Iconly/Bulk/Close Square بستن

کالاها

دسته بندی ها

 

🔴سر فصلهای مجموعه فیلم 🎥 📀 آموزشی مثالهای کاربردی 3⃣ :

📚🖌📀 سرفصلها :

1⃣ فصل اول : ارتباطات

2⃣ فصل دوم : لودسل

3⃣ فصل سوم : مدباس دلتا با اینورتر IG5 ال اس

4⃣ فصل چهارم : ارتباط DTC1001 وDTC 2001

5⃣ فصل پنجم : ارتباط یک HMI به دو PLC از طریق مدباس RTU

6⃣ فصل ششم : مدباس دلتا با اینورتر اینوت INVT

7⃣ فصل هفتم : مدباس دلتا با اینورتر SINAMICS V20 زیمنس

8⃣ فصل هشتم : #PID

با تشکر
وحید مقدم

🆔 @vahid_delta

🌐 www.PLC100.ir

🔴سر فصلهای مجموعه فیلم 🎥 📀 آموزشی مثالهای کاربردی 3⃣ :

✔️آموزش گام به گام برنامه نویسی جهت پروژه های کاربردی با تجهیزات به صورت کاملا عملی

(6 ساعت فیلم📀 با کیفیت HD)

1⃣ فصل اول : #ارتباطات

1- معرفی انواع پورتهای موجود بر روی PLC
2- بررسی نحوه اتصال مبدلهای RS485 و RS232 به لپ تاپ و نحوه نصب درایور
3- آموزش نحوه اتصال همزمان wplsoft و dopsoft به PLC
4- آموزش نحوه ارتباط ispsoft با PLC

2⃣ فصل دوم : #لودسل

1- معرفی کامل کارت #لودسل دلتا
2- آموزش عملی نحوه سیم بندی لودسل به کارت لودسل
3- معرفی انواع مختلف لودسل ها
4- آموزش نحوه ارتباط کارت لودسل به PLC
5- آشنایی با محدودیتهای موجود در ارتباط لودسل با PLC
6- آموزش عملی نحوه استفاده از نرم افزار LCsoft
7- آموزش نحوه ارتباط با کارت لودسل با نرم افزار LCsoft
8- آموزش نحوه #کالیبره کردن لودسل توسط نرم افزار LCsoft
9- آموزش عملی نحوه برنامه نویسی جهت خواندن لودسل در wplsoft
10- حل یک مثال درباره قطع و وصل خروجی PLC متناسب با تغییر وزن
11- آموزش نحوه خواندن وزن در داخل HMI
12 – آموزش رفع مشکل عدم نمایش وزنهای منفی در HMI
13 – آموزش نحوه #صفر کردن ( پارسنگ ) لودسل از طریق ارسال دستور از HMI به PLC
14 – آموزش نحوه ارتباط با لودسل توسط #شبکه_مدباس بدون نیاز به PLC ( برای رفع مشکل محدودیت ارتباط کارت لودسل با بعضی مدلهای plc دلتا )
15 – آموزش نحوه خواندن و نوشتن پارامترها از طریق #مدباس
16 – آموزش نحوه انتقال وزن خوانده شده از لودسل به PLC از طریق #شبکه_مدباس و #ماکرونویسی

3⃣ فصل سوم : #مدباس دلتا با اینورتر #IG5 ال اس

1- معرفی اینورتر IG5
2- معرفی ترمینالهای موجود بر روی اینورتر IG5
3 – آموزش نحوه استفاده از دکمه های کی پد اینورتر
4 – آموزش نحوه تنظیم پارامترهای مربوط به #شبکه_مدباس اینورتر IG5
5- آموزش نحوه سیم بندی جهت ارتباط مدباس بین دلتا و LS
6- آموزش نحوه تنظیمات HMI دلتا جهت ارتباط مدباس با اینورتر IG5
7- برنامه نویسی HMI دلتا جهت تغییر فرکانس ، ACC ، DEC و قرائت جریان مصرفی موتور و همچنین نمایش فرکانس کاری موتور از تغییر meter
8- آموزش نحوه چپگرد و راستگرد کردن موتور از طریق شبکه مدباس به کمک ماکرو نویسی
9- آموزش نحوه انتقال اطلاعات خوانده شده از طریق مدباس به داخل PLC از طریق #ماکرونویسی
10- اعمال فرکانس به اینورتر از طریق PLC توسط شبکه مدباس به واسطه HMI

4⃣ فصل چهارم : #ارتباط DTC1001 و DTC2001

1- معرفی سخت افزار DTC1001 و DTC2001
2- آشنایی با تفاوت این دو قطعه با DTC1000 و DTC2000
3- آموزش کد خوانی این دو قطعه
4- آموزش نحوه سیم بندی CT ( قطعه قرائت جریان ) به DTC1001
5- آموزش نحوه ارتباط نرم افزار DTCOM با DTC1001
6 – آموزش نحوه ارتباط مدباس HMI دلتا با DTC1001
7- آموزش نحوه خواندن پارامترهای DTC1001 توسط مدباس
8 – آموزش نحوه انتخاب نوع سنسور متصل شده به DTC1001 توسط #مدباس
9 – قرائت #جریان_مصرفی المنت از طریق اتصال CT به DTC1001 توسط HMI
10- آموزش نحوه انتقال جریان قرائت شده به داخل PLC توسط ماکرونویسی
11- آموزش نحوه اتصال DTC2001 به DTC1001
12- آموزش نحوه تغییر station number قطعه DTC1001
13- آموزش نحوه تغییر station number قطعه DTC2001
14- آموزش نحوه قرائت پارامترهای جریان و دما و…. همزمان از DTC1001 و DTC2001
16- آموزش نحوه یافتن station number این دو قطعه توسط DTCOM
17- آموزش نحوه تغییر station number این دو قطعه به توسط یک #ترفند از طریق HMI
18- آموزش نحوه reset factory ( برگرداندن به تنظیمات کارخانه ) این دو قطعه بدون نیاز به نرم افزار و از طریق خود سخت افزار

5⃣ فصل پنجم : #ارتباط یک HMI به #دو PLC از طریق مدباس #RTU

1- آموزش نحوه تغییر پروتکل PLC ها از طریق wizard
2- آموزش نحوه تغییر پروتکل HMI برای ارتباط با دو PLC
3- ارتباط همزمان به هر دو PLC
4- تغییر مقادیر رجیسترهای هر PLC
5- تبادل اطلاعات بین دو PLC به واسطه HMI از طریق ماکرونویسی

6⃣ فصل ششم : #مدباس دلتا با اینورتر #اینوت INVT

1- معرفی اینورتر INVT
2- معرفی ترمینالهای موجود بر روی اینورتر INVT
3 – آموزش نحوه استفاده از دکمه های کی پد اینورتر
4 – آموزش نحوه تنظیم پارامترهای مربوط به #شبکه_مدباس اینورتر INVT
5- آموزش نحوه سیم بندی جهت ارتباط مدباس بین دلتا و INVT
6- آموزش نحوه تنظیمات HMI دلتا جهت ارتباط مدباس با اینورتر INVT
7- برنامه نویسی HMI دلتا جهت تغییر فرکانس ، ACC ، DEC و قرائت جریان مصرفی موتور و همچنین نمایش فرکانس کاری موتور از تغییر meter
8- آموزش نحوه چپگرد و راستگرد کردن موتور از طریق شبکه مدباس به کمک ماکرو نویسی
9- آموزش نحوه انتقال اطلاعات خوانده شده از طریق مدباس به PLC
10- اعمال فرکانس به اینورتر از طریق PLC به واسطه HMI

سرفصلهای فیلمهای آموزشی مهندس مقدم, [04.01.19 14:23]
[Forwarded from ( دلتاکاران ) فیلم (مهندس مقدم) (VAHID MOGHADAM®)]
7⃣ فصل هفتم : #مدباس دلتا با اینورتر #SINAMICS V20 #زیمنس

1- معرفی اینورتر V20
2- معرفی ترمینالهای موجود بر روی اینورتر V20
3 – آموزش نحوه استفاده از دکمه های کی پد اینورتر
4 – آموزش نحوه تنظیم پارامترهای مربوط به #شبکه_مدباس اینورتر V20
5- آموزش نحوه سیم بندی جهت ارتباط مدباس بین دلتا و V20
6- آموزش نحوه تنظیمات HMI دلتا جهت ارتباط مدباس با اینورتر V20
7- برنامه نویسی HMI دلتا جهت تغییر فرکانس ، ACC ، DEC و قرائت جریان مصرفی موتور و همچنین نمایش فرکانس کاری موتور از تغییر meter
8- آموزش نحوه چپگرد و راستگرد کردن موتور از طریق شبکه مدباس به کمک ماکرو نویسی
9- آموزش نحوه انتقال اطلاعات خوانده شده از طریق مدباس به داخل PLC از طریق #ماکرونویسی
10- اعمال فرکانس به اینورتر از طریق PLC توسط شبکه مدباس به واسطه HMI

8⃣ فصل هشتم : #PID 💯
1- معرفی انواع مختلف متدهای کنترلی دما
2- حل مثال عملی کنترل on/off و برنامه نویسی در محیط HMI و PLC
3- معرفی PID و ماهیت عملکردی آن
4- آموزش نحوه برنامه نویسی PID در محیط wplsoft
5- معرفی پارامترها و عملوندهای دستور PID
6- معرفی پارامترها و عملوندهای دستور GPWM
7- حل یک #مثال کاملا عملی همراه با سخت افزار به صورت واقعی
8- آموزش نحوه تنظیم ضرایب PID در قالب یک مثال کاملا عملی
9- آموزش تاثیر تغییرات P،I،D در کنترل پروسه
10- آموزش نحوه برنامه نویسی برای خروجی آنالوگ به ازای ورودی دما ( به منظور کنترل power regulator و یا شیرهای تناسبی) از طریق آنالوگ plc مدل DVP-10SX
و….

🌐 سرفصلهای بالا تنها بخشی از موارد ذکر شده در مجموعه مثال کاربردی 3 میباشند 🌐

🌐 تمام مثالها به صورت کاملا عملی و همراه با سخت افزار بیان شده اند 🌐

❗️با مجموعه فیلمهای آموزشی اتوماسیون مهندس وحید مقدم ، همواره به روز باشید ❗️

🌐 www.PLC100.ir

🆔 @vahid_delta

📞 09122407352

 • اسپات پلیر

 • پرداخت آنلاین

 • پشتیبانی در واتساپ

 • ضمانت کیفیت آموزش

 • پشتیبانی آنلاین

دوره های برق صنعتی و اتوماسیون مهندس مقدم با بیش از 14 سال سابقه از سال 1385 

آدرس دفتر : تهران، مترو نواب، برج شهاب 2، طبقه 5 واحد 255

کلیه حقوق این سایت متعلق به مهندس مقدم، وبسایت دلتاکاران می باشد

محصول به سبد خرید اضافه شد

برای اطلاع از طرح تخفیف پیام بده
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • تصویر
 • کد محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • موجودی
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • وزن
 • طول
 • اطلاعات
 • ویژگی ها
 • ویژگی ها خاص
 • فیلد اضافی
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه
هیچ محصولی در سبد نیست

با عضویت در پیج اینستاگرام ما از آخرین تخفیف ها و محصولات مطلع شوید